Long Minh

CHỦ TỊCH CÔNG TY

Chủ tịch công ty do Hội đồng thành viên Tổng công ty giấy Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật. Chủ tịch Công ty làm việc theo chế độ chuyên trách (không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty). Nhiệm kỳ của Chủ tịch Công ty không quá 05 năm; Chủ tịch Công ty có thể được bổ nhiệm lại hoặc thay thế. Chủ tịch Công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu mà chủ sở hữu giao tại Điều lệ này và các quy định của pháp luật; có quyền nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn góp của Công ty ở các doanh nghiệp khác.


Department:
100-800-555-WASTE
Call us today!
Office Hours
Monday-Friday: 7 AM to 4PM
Email Address
email@email.com
3. 11. 1953

Bright Green Beginnings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi. Praesent fringilla pharetra sapien sit amet semper. Nunc id massa ut mi tempus mattis ac eu lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
1953 - 1970

The Golden Years

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi. Praesent fringilla pharetra sapien sit amet semper. Nunc id massa ut mi tempus mattis ac eu lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
1980 - 1991

International Recognition

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi. Praesent fringilla pharetra sapien sit amet semper. Nunc id massa ut mi tempus mattis ac eu lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
1991-2016

Waste Management Today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi. Praesent fringilla pharetra sapien sit amet semper. Nunc id massa ut mi tempus mattis ac eu lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sustainability Experts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquetenean. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient nascetur ridiculus mus

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật về phát triển b