Recycling In Viet Nam tái chế rác thải nhựa nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Rate this post

Với tính bền vững và tính không hòa tan, tác động của rác thải nhựa có thể ảnh hưởng hàng trăm đến hàng ngàn năm, tác động đến quyền và lợi ích của thế hệ hiện tại và tương lai. Quản lý ô nhiễm rác thải nhựa không chỉ là nghĩa vụ cá nhân mà của tập thể, không chỉ một quốc gia mà cần có sự hợp tác phối hợp của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Recycling In Viet Nam đang đưa ra nhiều giải pháp tái chế rác thải nhựa nhằm thúc đẩy kinh tế thị trường tốt hơn.

Recycling in Viet Nam - Vì một môi trường sống sạch đẹp

Vấn đề quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam – Recycling In Viet Nam

Vấn đề quản lý rác thải nhựa vốn không còn xa lạ với các quốc gia và xã hội. Để giải quyết vấn đề này, các giải pháp thường xoay quanh 3 hạng mục quan trọng. Thứ nhất, thúc đẩy cải tiến bao bì, hướng đến sử dụng các vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường. Thứ hai, tập trung thu gom, phân loại, tái chế rác thải thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đặc biệt, cần hoàn thiện chính sách thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực tái chế rác thải. Cuối cùng, tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về rác thải nhựa trong cộng đồng với sự phối hợp hành động từ các bên liên quan bao gồm chính phủ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân.

Không chỉ dừng lại ở những cái bắt tay, doanh nghiệp sản xuất đã đi vào hoạt động thực tế bằng cách thiết kế những sản phẩm thân thiện với môi trường. Việc các trung tâm thương mại, siêu thị sử dụng lá chuối và túi vi sinh phân hủy hay các sản phẩm bao gói thân thiện khác là một trong nhiều giải pháp làm giảm đáng kể lượng rác thải nhựa.

Việt Nam tái chế, giải quyết nỗi lo vấn đề rác thải nhựa.

Tiềm năng phát triển ngành tái chế chất thải tại Việt Nam – Recycling In Viet Nam là rất lớn 

Chính phủ đang không ngừng khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nhựa Việt Nam đầu tư hơn về công nghệ để tái chế rác thải nhựa. Điều này có thể giúp hạn chế tình trạng nhập khẩu phế liệu và xử lý tốt nguồn thải nhựa trong nước, bởi lẽ dù ngành nhựa tăng trưởng 15% – 20%/năm, nước ta vẫn phải nhập khẩu tới 80% nguyên liệu phục vụ sản xuất ngành này.

Khuyến khích sử dụng hàm lượng tái chế trên tất cả các ứng dụng cuối cùng quan trọng để giảm phải phụ thuộc vào các thị trường xuất khẩu, giúp ngành công nghiệp tái chế không chịu tác động mạnh của sự biến động giá toàn cầu tiềm ẩn trong lĩnh vực tái chế.

Nhằm tăng hiệu quả thu gom và phân loại trên toàn bộ chuỗi giá trị ngành nhựa hậu tiêu dùng, bao gồm các giai đoạn xử lý chất thải tiêu dùng, thu gom, vận chuyển và phân loại riêng vật liệu từ các nguồn hỗn hợp để cải thiện hiệu quả kinh tế của tái chế.

Và cần có chính sách ưu đãi mạnh mẽ hơn cho các doanh nghiệp đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại để tái chế chất thải. Trong đó cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho các dự án tái chế và hỗ trợ nâng cao năng lực. Để doanh nghiệp tái chế nhựa phát triển bền vững, cần gắn với trách nhiệm đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường thông qua việc đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại và việc chấp hành các quy định của pháp luật môi trường.

Recycling In Viet Nam đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về những tác hại đối với môi trường của túi ni-long, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, hình thành thói quen tiêu dùng xanh.

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật về môi trường.