QUY TRÌNH THU GOM

Thu Gom

100% các chai được thu gom tại Việt Nam theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của nhà máy thông qua các trung tâm thu gom của nhà máy được liên kết với hơn 100 trạm thu gom vệ tinh tại các địa phương.

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật về phát triển b