NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN THAM DỰ BUỔI HỘI THẢO CÙNG BỘ CÔNG THƯƠNG

5/5 - (2 bình chọn)

Ngày 30-11-2022, Nhựa Tái Chế Duy Tân tham dự buổi hội thảo tham vấn cùng Bộ Công Thương và Viện Kinh tế tuần hoàn với chủ đề “Chính sách thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành công thương”.

Đến với buổi tham vấn, bên cạnh việc nêu lên những vai trò và đóng góp của công ty trong việc kiến tạo ra những giá trị cho cộng đồng và xã hội, Nhựa Tái Chế Duy Tân cũng đưa ra những góc nhìn thực tiễn mà công ty hiện đang đối mặt. Từ đó đề xuất các kế hoạch cho những chương trình hợp tác cùng Bộ như: xây dựng các chính sách và quy chuẩn nhựa tái sinh chứa thực phẩm; quy định về tem nhãn, màng co và bao bì; tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực và thúc đẩy liên kết bền vững; khuyến khích các công ty sử dụng bao bì tái chế cũng như tăng cường các hoạt động truyền thông giúp người tiêu dùng sử dụng sản phẩm nhựa tái sinh. Kế hoạch dự kiến sẽ được lên chi tiết và thực hiện cùng các bộ ngành bắt đầu vào năm 2023.

Với mục tiêu chính là chung tay thực hiện những hoạt động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng, Nhựa Tái Chế Duy Tân vô cùng vinh dự và sẵn lòng đồng hành cùng Bộ Công Thương và Viện Kinh tế trên con đường xây dựng cũng như áp dụng mô hình kinh tế bền vững.
—-
? Website: duytanrecycling.com
? Facebook: https://www.facebook.com/duytanrecycling/
? LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/duy-tan-plastic-recycling/
? Youtube: DUYTAN Plastic Recycling
☎ Hotline: (+84-27) 2377 9920
#PlasticRecycling #CSR

Share

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật về phát triển b