Recycled Polyethylene Terephthalate ( rPET) được sản xuất với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Đáp ứng tiêu chuẩn FDA toàn cầu, đáp ứng yêu cầu của bao bì tiếp xúc thực phẩm.
Ứng dụng đa dạng : Ngành nước uống, thực phẩm, mỹ phẩm, xơ sợi, bao bì nhựa thành mỏng themoforming,  gia dụng …

 

Recycled High Density Poly Ethylene (rHDPE) được sản xuất với quy trình thu gom và phân loại chai theo màu. Các chai đầu vào phải đáp ứng theo tiêu chuẩn tuyển lựa của nhà máy.
Ứng dụng đa dạng : bao bì cho ngành hóa phẩm và hóa mỹ phẩm

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật về phát triển b